I Tankens Trädgård
växer idéerna

TANKENS TRÄDGÅRD®

2004 startade jag nätverket Tankens Trädgård där jag fram till 2012 var projektledare för ett antal projekt i Tankens Trädgårds regi.

Sedan 2015 är Tankens Trädgård återigen igång som ett nätverk för Bjäre, NV Skåne och södra Halland. www.tankenstradgard.se
 

Skrivet om Tankens Trädgård

Hösten 2014 gjorde Marie Erlandsson, Frida Tiverman och Mattias Tranberg från Institutionen för Psykologi vid Lunds Universitet studien "FOKUS NÄTVERK - En fokusgruppstudie om mentorskap och nätverksform" på uppdrag av Bjäre PrAkademi.

I en rapport från 2014, "Female Entrepreneurs and Networks", av Jönköping International Business School, var jag en av dem som intervjuades med anledning av våra goda resultat i nätverket Tankens Trädgård.

 

  • Praktik i Företag 2012
  • Växthus Bjäre 2010-2011
  • Växa med ditt företag 2010
  • Businessweek, 2009
  • Design och kommunikation, 2008-2009
  • Mentorsprojekt 2006-2007
  • Styrelseprojekt 2006-2007
  • Coachingprojekt 2005
  • Kraftprojekt 2004-2005