Projekt som
leder framåt

Alla projekt som jag har deltagit i, har haft som mål att på ett nytt, enkelt och kreativt sätt hjälpa företag att hitta praktikanter med rätt kompetens och i rätt tid utifrån företagens behov. Med rätt match-making vinner alla parter;
företag - studenter - utbildningsanordnare.

Genom kvalificerad match-making
lyckas vi med:

  • Att bidra till små och medelstora företags utveckling och tillväxt .
  • Att små och medelstora företag hittar anställningsbara
    framtida medarbetare.
  • Att studenter hittar rätt företag genom sin praktik och
    bli anställningsbara.

Tidigare projekt

2004 initierade jag och startade nätverket Tankens Trädgård där jag fram till 2012 varit projektledare för ett antal projekt i Tankens Trädgårds regi.

Sex studenter från Campus Helsingborg tog under våren 2015 fram förslag på hur WiTEC SWEDEN ska marknadsföra  WiTEC Inspiration.

Läs deras rapport här: