Styrelseuppdrag

 

- konsten att            vända på stenar

Pågående uppdrag:

 • Styrelseordförande i Bjäre Härads Hembygdsförening sedan 2020.         www.hembygd.se/bjare-harads. Just nu arbetar jag som projektledare för ett tre års projekt för att skapa ett culinariskt kulturcenter.
   
 • 2013-2022 arbetade jag som styrelseordförande för WiTEC SWEDEN, en ideell förening som arbetar för:
  - kvinnor  inom naturvetenskap, teknik och IT
  - att stimulera kvinnors innovation och entreprenörskap
  - att stärka , främst kvinnors ställning inom mansdominerande verksamheter
    och områden
  www.witec.se
   
 • Grundare av och projektledare i nätverket Tankens Trädgård, www.tankenstradgard.se
   
 • PR-marknadsansvarig Båstad Rotaryklubb, www.rotary.se
   
 • Medlem i Bjäre Zonta, www.zonta.se

Tidigare uppdrag:
 

• Projektledare för TYNET 50+ (2012-2014)

www.witeceu.com 
 • Styrelseledamot i Fontänhuset Båstad

•  Ingått i Advisory Board

genom Styrelseakademin för Dagmamman i Malmö samt   Barnmorskegruppen Öresund AB.


• Regeringens ambassadör för kvinnors företagande 2008- 2014, www.ambassadorer.se