Styrelseuppdrag

 

- konsten att            vända på stenar

Pågående uppdrag:

 • Sedan 2013 är jag styrelseordförande för WiTEC SWEDEN, en ideell förening som arbetar för:
  - kvinnor  inom naturvetenskap, teknik och IT
  - att stimulera kvinnors innovation och entreprenörskap
  - att stärka kvinnors ställning inom mansdominerande verksamheter
    och områden
  www.witec.se
   
 • Ledamot av Advisory Board i EU-projektet PLOTINA, www.plotina.eu
   
 • Styrelseledamot i Munka Folkhögskola, www.munkafolkhogskola.se
   
 • Styrelsesuppleant Fontänhuset Båstad, www.bastadfontanen.se
   
 • Grundare av och projektledare i nätverket Tankens Trädgård, www.tankenstradgard.se
   
 • PR-marknadsansvarig Båstad Rotaryklubb, www.rotary.se
   
 • PR- och marknadsansvarig för Rotary Distrikt 2400, www.rotary.se
   
 • Medlem i Bjäre Zonta, www.zonta.se

Tidigare uppdrag:
 

• Projektledare för TYNET 50+ (2012-2014)
www.witec-eu.net

 

•  Ingått i Advisory Board

genom Styrelseakademin för Dagmamman i Malmö samt   Barnmorskegruppen Öresund AB.


• Regeringens ambassadör för kvinnors företagande 2008- 2014, www.ambassadorer.se