Mentorskap
- Utveckla din kunskap, erfarenhet och insikt
som mentor eller adept

Under alla år har jag parallellt arbetat som mentor i olika sammanhang.
Att få vara en annan människas personliga coach, samtalspartner eller bollplank är ett av de mest stimulerande uppdragen man kan få. Och för många adepter upplevs tillgången till en mentor som en oerhörd styrka vad gäller personlig utveckling.

Genom min långa erfarenhet av matchmaking mellan studenter och företag hjälper jag till att koordinera mentorskapet genom att:

  • Informera och dra igång processen.
  • Matcha mentor/mentorer med adept(er).
  • Stödja och medla.
  • Följa upp processen.

Golden Rules
of Leadership


Ställ dig själv frågan:
1. Hur skulle ett mentorskap kunna hjälpa dig? Kan du vara mentor åt någon?

2. Vilka förebilder har du, och varför är dessa personer före- bilder för dig? Hur kan du själv bli en bättre förebild?

3. Vilka är dina styrkor som ledare, vad vill du utveckla och hur kan du göra det?

4. Hur ser ditt nätverk ut? Vilka kontakter är viktiga för dig och vilka bör du utveckla?

Vill du bli mentor?
Anmäl ditt intresse här

Söker du en mentor?
Anmäl ditt intresse här