Handledning

Professionell handledning av studenter

Många studenter behöver få in en fot i arbetslivet, eller skaffa sig praktik för att kunna ta beslut om att vidareutbilda sig. Praktiken ger de studerande möjlighet att visa vad de duger till och stärker deras självkänsla. För dig som arbetsgivare är det en bra möjlighet att under en viss tid få upptäcka kompetensen hos en ny medarbetare.

En förutsättning för att du som företagare ska få en engagerad praktikant, som tillför både kompetens och utveckling, är en professionell handledare som hjälper er att forma praktiktiden på bästa sätt.

Yrkespraktik finns i många olika former. Därför är det viktigt att välja den praktik som passar ert företag bäst. Som professionell handledare underlättar jag för er att ta fram rätt student och rätt praktik, i linje med studenternas utbildning och intresse, samtidigt som den ska vara framtidsinriktad och hålla bra kvalitet.


Jag har under många år arbetat med båda skolan och näringslivet. Detta har gett mig en stort kontaktnät och värdefulla erfarenheter i arbetet med matchning och praktikarbete.

Så går handledningen till:

• Utifrån era behov/avsaknad av
speciell kompetens utformar jag en bra praktikplats.

• Jag matchar lämplig praktikant i samarbete med samtliga utbild-ningar i Skåne/Halland, från gymnasienivå till högskola och universitet.

• Jag håller regelbunden kontakt med praktikant/utbildare och ert företag.

 • Jag samordnar hela arbetet med aktuella praktikplatser för garanterat hög kvalitet.

För mer information, kontakta:
ingrid@prakademin.se