PrAkademin
- mötesplatsen där efterfrågan
och utbud möts

Bjäre PrAkademi  arbetar för att skapa en mötesplats (portal) med praktikanter och studenter som gör att vi snabbt och enkelt kan erbjuda företag praktikintresserade studenter med rätt kunskaper och erfarenheter.

Genom att hitta praktikanter med rätt kompetens och i rätt tid utifrån företagens behov bidrar vi till små och medelstora företags utveckling och tillväxt.


På bilden nedan syns Arianita Rexha och Jesper Zanton, två studenter från Competensum i Ängelholm, som bidrog med flera inslag under Innova-tivumdagen "Tillsammans gör skillnaden". Bl a tog de fram och genomförde en enkät om studenters framtidsplaner, la upp en tävling på hemsidan samt utvärderade såväl enkäten som deltagarnas synpunkter på Innovativum-dagen.
 

Ingrid och Cassandra

Detta är två av arkitektstudenterna som deltog i BMÖ och LTH:s arkitekttävling "Båstad Sports Innovation Centre". Båda fick genom tävlingen ett uppdrag att  utveckla en presentation av ett nytt projekt - "Primula Park".

(Klicka för större bild)

Den här modellen visar hur idéer, behov, analys och match making kan kombineras mellan företag, offentlig sektor, universitet/ högskolor och studenter med hjälp av en kompetens-mäklare.