Rekrytering

Rekrytera genom PrAkademin

Genom att matcha välutbildade, kreativa och innovativa studenter (från gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet och högskolor) med dig som entreprenör, företag eller andra organisationer ger vi dig tillgång till de studerandes kreativa problemlösning och en ny vinkel på ditt problem eller koncept.

Vi förbereder parterna genom analyser och rådgivning, och matchar till optimala lösningar. Härigenom skapas bästa möjliga förutsättningar för att få goda idéer till att bli affärsverksamhet.

Kontakta mig för rekrytering via anmälan till höger
eller via mejl ingrid@prakademin.se

Rekryteringsanmälan