Intresseanmälan - Adept

Vad trevligt att du vill anmäla dig till vår mötesplats för mentorer & adepter!
Du väljer själv om du vill hålla kontakten med din mentor "On line" eller genom möten. Din intresseanmälan är inte bindande och dina uppgifter sprids inte*.
Så snart din anmälan kommit in kontaktar jag dig.


* Hantering av dina personuppgifter
Inom PrAkademin använder vi ett webbaserat verktyg för registrering av personuppgifter vid intresseanmälan. Dina personuppgifter är därmed sökbara för personer som arbetar med rekrytering inom PrAkademin.

Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din ansökan. Du måste därför, i enlighet med Personuppgiftslagen, (PUL) samtycka till att vi registrerar dina uppgifter. Samtycket lämnas i samband med att du registrerar din ansökan. Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader.

Adept

Adept, från latinets Adeptus (som ernått något) var under medeltiden en person som påstod sig ha funnit De vises sten, d v s  en mästare i alkemi och en guld- makare.
Längre fram kallades personer som var lärjungar i en svårlärd konst eller veten- skap för adepter.

Idag används ordet ofta som en syno- nym för en lärjunge eller elev i mer allmän betydelse, t ex i sportsamman- hang