Tankens Trädgård och Växthus Bjäre uppmärksammas i  ny bok

Winnet Sweden lyfter i boken "Vi vet vad vi talar om" både Tankens Trädgård och Växthus Bjäre som "Goda exempel från resurscentra för kvinnor". Där kan man bl a läsa följande:

"Initiativtagare till föreningen (Tankens Trädgård) är Ingrid Thuresson och det är också hon som drivit projektet Växthus Bjäre – ett riktigt gott exempel på samverkan mellan näringsliv och skola!"

Vill du läsa mer vad de skriver hittar du redovisningen av Tankens Trädgård och Växthus Bjäre på sidorna 32-33 när du laddar ner nedanstående pdf.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter