Nyheter
från Bjäre PrAkademi

2014 > 05

Winnet Sweden lyfter i boken "Vi vet vad vi talar om" både Tankens Trädgård och Växthus Bjäre som "Goda exempel från resurscentra för kvinnor". Där kan man bl a läsa följande:

"Initiativtagare till föreningen (Tankens Trädgård) är Ingrid Thuresson och det är också hon som drivit projektet Växthus Bjäre – ett riktigt gott exempel på samverkan mellan näringsliv och skola!"

Vill du läsa mer vad de skriver hittar du redovisningen av Tankens Trädgård och Växthus Bjäre på sidorna 32-33 när du laddar ner nedanstående pdf.

I måndags, den 5 maj, var det så äntligen dags för prisutdelning och presentation av BMÖ och LTH:s arkitekttävling på temat "Båstad Sports Innovation Hub". De tretton bidragen som presenterades höll alla mycket hög klass, och jag förstår att juryarbetet inte har varit lätt.
Till slut bestämde juryn sig för följande vinnare:
Förstapriset gick till Macushla Peek, Australien och hennes projekt "Ataraxis". På andra plats kom Elinor Andersson och Johan Demling med projektet "Embedded" och på tredje plats kom Alexandra Jamnicka från Slovakien och projektet "The forest of towers".
Dessutom utdelades två hedersomnämnden till Charles Ober för hans projekt ”The garden of man made objects” samt till  Christoffer Justusson, Lina Byberg och Oskar Tagesson för deras projekt ”(Un)tamed”.
Utställningen kommer att visas i slutet av maj på LTH på arkitekthögskolan och därefter hoppas vi att få tillbaka de spännande bidragen till Båstad och Bjäreregionen under sommaren.

Macushla Peek från Australien vann förstapriset
med sitt projekt "Ataraxis".

Elinor Andersson och Johan Demling kom på andra plats med projektet "Embedded".

Alexandra Jamnicka från Slovakien tog hem tredjepriset med projektet "The Forest of towers".

Senaste nytt

Arkiv