Nyheter
från Bjäre PrAkademi

2016

Senast den 15 mars ska nomineringarna vara inne till Erik Paulsson stipendie för årets entreprenör på Bjäre. Priset utdelas i Båstad den 26 maj av Erik Paulsson.

Nomineringsblanketterna och mer information finns på
www.bastadforetagsby.se . Förslag kan mailas in till info@bastadforetagsby.se

Som styrelseordförande för WiTEC SWEDEN har jag blivit utnämnd till ledamot i Advisory Board för Horizon 2020-projektet PLOTINA “Promoting Gender Balance And Inclusion In Research, Innovation And Training”. 

Projektet syftar till att främja en jämn könsfördelning och integration inom forskning, innovation och utbildning, vilket tydligt visat sig innebära stora vinster för företagen och för samhället i övrigt.

Koordinator för EU-projektet PLOTINA är Alma Mater Studitorium/ Universitetet i Bologna. Projektet startar 1 februari i år och väntas pågå till den 31 januari 2020.

Senaste nytt

Arkiv