Nyheter
från Bjäre PrAkademi

2015 > 11

Kattegattleden har invigts och fler cykelleder är på gång att etableras. Tillsammans med Sydostleden, Ölandsleden och Sjuhäradsrundan arrangerade Kattegattsleden en inspirationsdag den 12 november på Tylösand där jag deltog. Mötets tema var att sondera möjligheterna för nya leder i Skåne NV/Halland från regionen och övriga intressenter.

Senaste nytt

Arkiv