Nyheter
från Bjäre PrAkademi

2014 > 08

Stiftelsen Ester erbjuder arbetslösa kvinnor med utomeuropeisk bakgrund en väg till eget företagande. Detta sker genom utbildning, coachning och vägledning.
Stiftelsen hjälper kvinnor att bygga nya nätverk, att utveckla sin affärsidé och ta fram en hållbar affärsplan Vid behov hjälper de även till att finna kapital.

Nu behöver stiftelsen Ester fler kvinnliga mentorer, gärna med marknadskunskap inom service. Du anmäler ditt intresse direkt till mig här på hemsidan.

Vill du veta mera om stiftelsen Ester, gå in på www.stiftelsenester.se

Ester söker mentorer som är:
• Idérika entreprenörer som ser möjligheterna.
• Empatiska och kan förstå utmaningen för våra kvinnor.
• Smarta.
• Bra på affärstänk.
• Utrustade med goda nätverk inom affärsliv i Skåne.
• Bosatta i Skåne helst nordvästra Skåne, men Malmö/Lund ok.
• Öppna för att ta en arbetsprofil (20 min, web-baserat)

Detta ska du som mentor hjälpa dem med:
• Initiering av affärsidé.
• Introduktion till de första kunderna.
• Hjälp att förhandla kontrakt, (Ester har en egen advokatbyrå som hjälper dig).
• Prissättning, produktidentifiering.
• Ägarstruktur.
• Tidsåtgång ca 5 timmar per vecka, till att börja med.
• Mentorerna blir i realiteten ett slags arbetande styrelseordföranden för de
  nystartade bolagen.

Senaste nytt

Arkiv