Nyheter
från Bjäre PrAkademi

2015 > 01

Under hösten 2014 har tre studenter vid Institutionen för Psykologi vid Lunds Universitet gjort en studie av Tankens Trädgårds utvecklingsmöjligheter vad gäller nätverk och mentorskap.
Läs den nya rapporten "FOKUS NÄTVERK" här

Senaste nytt

Arkiv