Nyheter
från Bjäre PrAkademi

2014

Den 25 november deltog jag som ambassadör på Golden Rules of Leadership Changemakers Meet-up tillsammans med över 200 kvinnor, med olika kompetenser och erfarenheter, på Münchenbryggeriet i Stockholm. Dagen bjöd på ett spännande program kring mentorskap, förebilder, ledarskap  och entreprenörskap​.

En speciellt spännande, bejublad och inspirerande programpunkt var presentationen av Sissi Pagels och Louise Linden som tillsammans med Fryshuset i Stockholm har skapat Young Innovation Hub, ett av åtta projekt som Tillväxtverket finansierar under 2014 för att sprida Golden Rules of Leadership.

Tänk om vi kunde bygga en liknande Young Innovation Hub på Bjäre!

Golden Rules of Leadership har tagits fram inom ramen för International Council on Womens Business Leadership (ICWBL) där bl a både Hilary Clinton och Maud Olofsson ingår.

Golden Rules of Leadership är ett förhållningssätt för ledarskap och företagande med fokus på kvinnor. Det innebär att både kvinnor och män på ledande positioner, på alla nivåer och inom olika sektorer och branscher, åtar sig att konsekvent och uthålligt vara generösa med sina kontakter. Att lyfta fram, nämna, ta med och inkludera entreprenörer och ledartalanger på ett medvetet sätt i sin vardag.

Together we create better opportunities for women to reach leadership positions   www.goldenrules.se

Jesper Zanton, Arianita Rexha och Sara Nasser från Competensum.

Tre studenter från Competensum i Ängelholm har i sin studentrapport bl a gjort en enkät kring 64 unga studenters framtidstankar och deras syn på utbildningsorten.
Rapporten presenterades för första gången vid Innovativumdagen den 23 oktober på Science Park Halmstad då två av studenterna Jesper Zanton och Arianita Rexha ledde diskussionerna vid stationen "Ung kompetens".
Här kan du läsa rapporten och se deras powerpointpresentation med resultatet av enkäten till studenterna.
 

"The aims of the partnership have been achieved in a very good way. Communication and distribution of tasks among partners have been very efficient and appropriate showing a clear added value of European co-operation. The activities carried out during the two years are of good quality and in line with the partnership objectives. The impact on the trainees and teachers is good especially on the organisation and thelocal community. The impact and progress have been evaluated in a consistent and systematic way. Good measures have been implemented to ensure dissemination and use of results within the own organisation and the local community."

Ett stort TACK till alla er som bidragit till ett lyckat projekt!

Var med och stöd unga konstnärer, lägg ett bud på Innovativumdagens tavelauktion! Sista dagen att lägga bud är den 2 november 2014.

Konstnären Tony Torro har generöst skänkt en tavla där hela intäkten går till  förmån för unga konstnärer. Målet är att starta en fond för unga kreativa konstnärer.

Vill du se mer av Tonys spännande tavlor, gå in på hans hemsida www.tonytorro.com

"I en föränderlig värld krävs styrka, långsiktighet, mod och analys för att ta de riktiga besluten, se nya möjligheter och utvecklas vidare. Vad sker efter valet i Sverige, vad sker i omvärlden just nu, vad kan jag påverka och hur skall jag förhålla mig som privatperson, företagare eller politiker till detta?"

Välkommen till en inspirationsdag med Henrik Mitelman på Apelrydsskolan i Båstad den 7 november. Arrangör är Norrviken Event.

Läs mer om dagen på deras hemsida

INNOVATIVUM-dagen den 23 oktober är för dig som förstår att de snabba förändringarna i samhället ställer stora krav på dig och din organisation.
Dagens talare ger exempel på kreativa lösningar och involverar oss i övningar, tvärs över alla invanda mönster.
En gränsöverskridande dag med nya former för samverkan och för utveckling av nya ideer.

Läs mer om den spännande dagen i den bifogade pdf:en.

Anmäl dig till INNOVATIVUM här

Stiftelsen Ester erbjuder arbetslösa kvinnor med utomeuropeisk bakgrund en väg till eget företagande. Detta sker genom utbildning, coachning och vägledning.
Stiftelsen hjälper kvinnor att bygga nya nätverk, att utveckla sin affärsidé och ta fram en hållbar affärsplan Vid behov hjälper de även till att finna kapital.

Nu behöver stiftelsen Ester fler kvinnliga mentorer, gärna med marknadskunskap inom service. Du anmäler ditt intresse direkt till mig här på hemsidan.

Vill du veta mera om stiftelsen Ester, gå in på www.stiftelsenester.se

Ester söker mentorer som är:
• Idérika entreprenörer som ser möjligheterna.
• Empatiska och kan förstå utmaningen för våra kvinnor.
• Smarta.
• Bra på affärstänk.
• Utrustade med goda nätverk inom affärsliv i Skåne.
• Bosatta i Skåne helst nordvästra Skåne, men Malmö/Lund ok.
• Öppna för att ta en arbetsprofil (20 min, web-baserat)

Detta ska du som mentor hjälpa dem med:
• Initiering av affärsidé.
• Introduktion till de första kunderna.
• Hjälp att förhandla kontrakt, (Ester har en egen advokatbyrå som hjälper dig).
• Prissättning, produktidentifiering.
• Ägarstruktur.
• Tidsåtgång ca 5 timmar per vecka, till att börja med.
• Mentorerna blir i realiteten ett slags arbetande styrelseordföranden för de
  nystartade bolagen.

Den 29 juli besökte jag Rotary Ängelholm-Luntertun för att tala över ämnet "Kan ditt företag matcha en student?". Föredraget handlade om Innovation Hub och det viktiga mentorskapet mellan unga studenter och erfarna entreprenörer.

Måndagen den 14 juli träffades 48 representanter från ett flertal kommuner, näringsliv, universitet/ högskolor/yrkeshögskolor, Think Inkubator i Helsingborg, Almi, Connect, Science Park Halmstad, Rotary m fl på Apelrydsskolan i Båstad för att diskutera möjligheterna för att skapa en s k Innovation Hub i nordvästra Skåne.
Att intresset var stort visade sig både i antalet deltagare denna fantastiska sommardag och i de många samtalen som fortsatte hela dagen i olika möten.
Nu fortsätter diskussionerna på olika håll och jag ser med spänning fram emot vad som kan hända under hösten.

Dagens inspiratörer var:
Karin Book, lektor på institutionen för idrottsverksamhet vid Malmö Högskola,
Katarina Pelin, kommunchef i Båstad och Karin Bengtsson, VD Båstad Näringsliv & Turism samt jag själv och Anna-Carin Dettner från BMÖ .

Under Entreprenörsveckan i Båstad hade Rotary en egen tidpunkt i programmet då jag fick möjlighet att tala över ämnet: " Vad gör en ambassadör och f d Rotary-president för att bidra med sin kompetens till lokala företag och studenter?"

Här syns medlemmar från Båstad Rotaryklubb som talade om sina företag och vad Rotary betytt för dem individuellt under Entreprenörsdagarna.

Häromdagen kom följande brev från näringsminister Annie Lööf:

Bästa Ambassadör,
Tack för allt du gör i egenskap av företagare, och för all tid du lägger ner på att inspirera andra att göra detsamma. Arbetet ger resultat. I GEM-rapporten, världens största studie av entreprenörskap, ser vi att andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap ökar kraftigt – och allra störst är ökningen hos kvinnor!

Jag är helt övertygad om att kvinnors företagande är en viktig nyckel för att flytta fram våra positioner i jämställdhetsfrågan framöver. Ett jämställt samhälle leder dessutom till ett rikare samhälle. Som ambassadör och företagare är du ett exempel på att jämställdhet och tillväxt hänger ihop.

Med de här orden vill jag önska dig en riktigt skön sommar!

Annie Lööf
Näringsminister


Vill du se brevet i sin helhet, klicka här

Den 23 oktober är det återigen dags för den årliga Innovativumdagen. Tre studenter vid Campus Helsingborg har under våren haft i uppdrag att se över hur Innovativumdagen på bästa sätt kan marknadsföras, framför allt ut till studenter. Resultatet har blivit en fullödig analys med mängder av bra idéer som vi nu ska ta till oss.

Rapporten är framtagen av tre elever på Campus Helsingborg; Elisabeth Embre, Felix Nisula och Sarah Chase.

Under våren valde Cassandra Jertshagen från Copenhagen Business School att som sitt examensarbete studera hur det möjligt att öka innovationen och kreativiteten bland företagen på Bjäre. Och att se vad en Innovation Hub kan ha för roll i detta.  
Resultatet presenteras i rapporten "Creativity and Innovation at the Bjäre area
-A project carried out for Innovation Hub, concerning company creativeness and
innovativeness".

Cassandra kommer att finnas på plats den 14 juli då Business Management Öresund arrangerar ett frukostmöte på temat "Framtidens mötesplats" på Apelrydsskolan i Båstad.

Rapporten finns att läsa under fliken PrAkademin/studentrapporter.

Winnet Sweden lyfter i boken "Vi vet vad vi talar om" både Tankens Trädgård och Växthus Bjäre som "Goda exempel från resurscentra för kvinnor". Där kan man bl a läsa följande:

"Initiativtagare till föreningen (Tankens Trädgård) är Ingrid Thuresson och det är också hon som drivit projektet Växthus Bjäre – ett riktigt gott exempel på samverkan mellan näringsliv och skola!"

Vill du läsa mer vad de skriver hittar du redovisningen av Tankens Trädgård och Växthus Bjäre på sidorna 32-33 när du laddar ner nedanstående pdf.

I måndags, den 5 maj, var det så äntligen dags för prisutdelning och presentation av BMÖ och LTH:s arkitekttävling på temat "Båstad Sports Innovation Hub". De tretton bidragen som presenterades höll alla mycket hög klass, och jag förstår att juryarbetet inte har varit lätt.
Till slut bestämde juryn sig för följande vinnare:
Förstapriset gick till Macushla Peek, Australien och hennes projekt "Ataraxis". På andra plats kom Elinor Andersson och Johan Demling med projektet "Embedded" och på tredje plats kom Alexandra Jamnicka från Slovakien och projektet "The forest of towers".
Dessutom utdelades två hedersomnämnden till Charles Ober för hans projekt ”The garden of man made objects” samt till  Christoffer Justusson, Lina Byberg och Oskar Tagesson för deras projekt ”(Un)tamed”.
Utställningen kommer att visas i slutet av maj på LTH på arkitekthögskolan och därefter hoppas vi att få tillbaka de spännande bidragen till Båstad och Bjäreregionen under sommaren.

Macushla Peek från Australien vann förstapriset
med sitt projekt "Ataraxis".

Elinor Andersson och Johan Demling kom på andra plats med projektet "Embedded".

Alexandra Jamnicka från Slovakien tog hem tredjepriset med projektet "The Forest of towers".

Just nu pågår en spännande rundfrågning bland flera företag i Båstadsregionen.  Cassandra Jertshagen från Copenhagen Business School har som sitt examensarbete valt att studera vad det är som gör det möjligt att öka innovation och kreativitet bland de etablerade företagen på Bjäre. Och att se vad en Innovation Hub kan ha för roll i detta.  I samband med detta kommer Cassandra också naturligtvis att finnas på plats den 5 maj då vi arrangerar Öppet hus kring arkitekttävlingen på Apelrydsskolan. Välkommen!

Nu har vi fått en ny praktikant på Bjäre PrAkademi. Han kommer under 3 månader att följa artiktektprojektet via sin kamera och dokumentera hela den spännande processen som nu startar i samband med att de vinnande projekten presenteras.

Under onsdagen samlades juryn för arkitekttävlingen Båstad Sports Innovation Centre på Lunds Tekniska Högskola i Lund. Närvarande var även Ingrid Thuresson och Roland Nyman från Business Management Öresund. Den 2 maj offentliggörs det vinnande förslaget på Apelrydsskolan i Båstad i samband med skolans 100-års jubileum för särskilt inbjudna gäster.

Den 23-25 juni är det dags för den första Entreprenörsveckan i Båstad, med underrubriken "Välkommen till Sveriges största mötesplats för företagare". Arrangörer är Mentor Communications AB i Stockholm, och igår träffade jag i egenskap av ordförande för WiTEC SWEDEN, Anders Arehag och Susanne Martinelle för ett första samtal kring vilka entreprenörer som är drivkrafter på Bjäre.

Är du intresserad att följa vad som händer på Entreprenörsveckan?
Gå in på deras hemsida entreprenorsveckanbastad.se

För en tid sedan beslöt årsmötet att lägga ner föreningen Tankens Trädgård.
Det beslutet kändes helt och hållet rätt.

Trots det, kan jag inte släppa tanken på en fortsättning.
Under åren har vi gjort så mycket tillsammans och att bara släppa allt känns som att låta en skånsk leråker av högsta klass fullständigt gro igen och läggas i träda.

Den 10  och den 22 april har jag därför bjudit in till ett samtal med intresserade som kan tänka sig att väcka nytt liv i det starka varumärket Tankens Trädgård (inte som en traditionell förening utan som t ex en tankesmedja, mentornätverk, praktiknätverk eller något annat) tillsammans med mig.

För att få lite hjälp med att sortera våra gemensamma funderingar har jag kontaktat några duktiga, nyfikna studenter som studerar arbetsorganisation på Psykologprogrammet vid Lund Universitet.

Tillsammans med dem tänkte jag att vi, vid två tillfällen, kan sättas oss ner i en mindre grupp på fem till sju deltagare och diskutera hur – och om – vi ska gå vidare.

Tanken är att vi ses den 10 och den 22 april i Båstad Företagsby kl 18-20.
Läs inbjudan i nedanstående pdf.

Senaste nytt

Arkiv