Stor uppslutning på "Framtidens Mötesplatser"

Måndagen den 14 juli träffades 48 representanter från ett flertal kommuner, näringsliv, universitet/ högskolor/yrkeshögskolor, Think Inkubator i Helsingborg, Almi, Connect, Science Park Halmstad, Rotary m fl på Apelrydsskolan i Båstad för att diskutera möjligheterna för att skapa en s k Innovation Hub i nordvästra Skåne.
Att intresset var stort visade sig både i antalet deltagare denna fantastiska sommardag och i de många samtalen som fortsatte hela dagen i olika möten.
Nu fortsätter diskussionerna på olika håll och jag ser med spänning fram emot vad som kan hända under hösten.

Dagens inspiratörer var:
Karin Book, lektor på institutionen för idrottsverksamhet vid Malmö Högskola,
Katarina Pelin, kommunchef i Båstad och Karin Bengtsson, VD Båstad Näringsliv & Turism samt jag själv och Anna-Carin Dettner från BMÖ .

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter